Công ty CP SX thiết bị điều khiển và báo hiệu SAC

Công ty Cổ phần SXTB Điều khiển & Báo hiệu được thành lập theo giấy phép kinh doanh số: 0103007997 ngày 27 tháng 5 năm 2005 do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp. Với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất trang thiết bị an toàn giao thông đường thuỷ, đường bộ, hàng không và những lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.