Năng lượng mặt trời, năng lượng gió

Lĩnh vực năng lượng mặt trời, năng lượng gió

SAC hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các loại thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió từ năm 1995 đến nay đã và đang xây dựng một thương hiệu mạnh về thết bị điều khiển, báo hiệu. Với bề dầy kinh nghiệm SAC luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ mới.